Love Green Team | Miek Stap | Lucas Jansen | Groen in Beeld

VGB erkent Floweracademy.NL als bedrijfsopleiding

Vanaf begin oktober wordt Floweracademy.NL door de VGB officieel erkend als bedrijfsopleider voor de bloemen- en plantensector.

Veel handelsbedrijven, vaak leden van de VGB,  maken al geruime tijd gebruik van Floweracademy.NL voor cursussen en trainingen met focus op productassortiment en- kwaliteit & afzetbevordering. De combinatie van praktisch en sectorspecifiek zorgen ervoor dat de cursussen en trainingen in de praktijk direct toepasbaar zijn. Daarnaast zijn de opleiders al tientallen jaren bekend met de sierteeltsector en beschikken zij over relevante kennis, ervaring en opleiding.

Met de branche-erkenning komt Floweracademy.NL als onderdeel van een samenwerkingsverband in aanmerking voor de tijdelijke subsidieregeling (NLLD – S regeling) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als deze subsidie wordt toegekend dan kunnen medewerkers van VGB leden, die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt, gebruik maken van deze regeling en bijna kosteloos scholingstrajecten volgen.

De erkenning houdt mede in dat Floweracademy.NL een branche erkend opleidingscertificaat kan uitreiken. Vanaf heden zal het logo van de VGB dan ook op de certificaten en getuigschriften worden vermeld.

GROEN WEETJES

Deze website wordt onderhouden door liefhebbers van bloemen en planten in de breedste zin van het woord. Eigen ervaringen - leuke weetjes - van het team. Aan de door ons gepubliceerde beelden en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.