Love Green Team | Miek Stap | Lucas Jansen | Groen in Beeld

Groenbranche Trends 2022

De Groenbranche Trends voor 2022 zijn bekend. Ook dit jaar delen ze graag weer de nieuwste trends op het gebied van bloemen, kamer- en buitenplanten. Voor 2022 ontwikkelden ze vier stijltrends die relevant zijn voor de sierteeltsector. Stijltrends die onderling weliswaar sterk verschillen, maar allemaal gebaseerd zijn op de huidige tijdgeest. De Groenbranche Trends 2022 zijn ontwikkeld in samenwerking met Tuinbranche Nederland, iBulb, INretail en Bureau Nijman + Van Haaster.

Tijdgeest als basis voor trends
Na de coronacrisis zoeken we naar een manier om de nieuwe wereld in te richten. We proberen ons aan te passen aan de onvoorspelbaarheid en grilligheid, maar doen dat niet eensgezind. Waar de ene groep een aanzet voor positieve veranderingen ziet, vervult het anderen met angst en stress. Polarisatie ligt op de loer en wordt versterkt door de informatiebubbels waar we in zitten. In deze tijdgeest is flexibiliteit en het blijven afstemmen op de veranderde werkelijkheid dan ook bijzonder belangrijk. Deze tendensen hebben we vertaald naar vier praktisch toe te passen stijltrends.

Vier stijltrends voor 2022
De stijltrends 2022 zijn:
•    Fresh Start
•    Bright and Breezy
•    Traditional Sentiment
•    Wellness Bubble

Promotie van de trends
We hebben de trends verpakt in aantrekkelijk persmateriaal, zowel in inspirerende beelden als teksten. Hiermee stimuleren we media om bloemen, kamer- en buitenplanten onder de aandacht te brengen bij consumenten. Dit persmateriaal is beschikbaar in vier talen, voor redacties in binnen- en buitenland. We bieden het persmateriaal niet alleen aan bij de media, maar ook aan onze stakeholders in de sierteeltsector. Zij kunnen de beelden en teksten gebruiken in hun eigen communicatie of ter inspiratie voor inkoop, productinnovatie en communicatie.

Meer informatie

GROEN WEETJES

Deze website wordt onderhouden door liefhebbers van bloemen en planten in de breedste zin van het woord. Eigen ervaringen - leuke weetjes - van het team. Aan de door ons gepubliceerde beelden en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.