Love Green Team | Miek Stap | Lucas Jansen | Groen in Beeld
FlowerAcademy.NL

Learning = earning!

Lucas Jansen (FlowerAcademy.NL) verzorgt zowel open cursussen als in company-trainingen op het gebied van assortiment, kwaliteit, marketing en kennis van de markt in binnen- en buitenland. 

Floweracademy.NL werkt samen met tal van bedrijven en organisaties. Een gigantisch netwerk is in de loop der jaren opgebouwd. Collega’s, oud-leerlingen en cursisten, bedrijven en organisaties.

FlowerAcademy.NL

10 jaar Kennis, Netwerk, Passie, Innovatie

Op dit moment zijn we in volle voorbereiding voor 9 in company-trainingen die in september dit jaar weer starten.

We maken gebruik van ons e-learning systeem FlowerAcademy.TV waar cursisten online de lesstof inzien en online toetsen kunnen afleggen.